Apurahaohjeet

Suoviljelysyhdistyksen tutkimusapurahat seuraavalle kalenterivuodelle ovat haettavana 15. marraskuuta mennessä. Yhdistys rahoittaa erityisesti hankkeita, jotka tähtäävät turvemaiden viljelyn ja muun käytön haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn. Rahoitettavat hankkeet voivat sisältää myös opinnäytetöitä sekä matkoja tieteellisiin kokouksiin.

Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään 15.11. sähköpostilla osoitteeseen <raimojsopo@gmail.com>. Ne käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa joulukuussa.

Rahoitushakemukset ovat vapaamuotoisia. Niistä on selvittävä vähintään seuraavat seikat: Hakija, tutkimus­ ja/tai matkasuunnitelma, rahoitussuunnitelma, päähakijan lyhyt CV ja hankkeeseen mahdollisesti liittyvät muut tutkijat ja yhteistyötahot. Useavuotisten hankkeiden jatkorahoitukseen lähetetään vuosittain hakemus, joissa selostetaan hankkeen edistyminen ja uuden tutkimusvuoden tutkimussuunnitelman täydennetty kuvaus. Rahoitettavista hankkeista tai matkarahoituksista on toimitettava selostukset hankkeen päättymisvuoden jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Hakemukset käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 13. joulukuuta 2022.