Apurahaohjeet

Suoviljelysyhdistys ry:n tutkimusapurahat vuodelle 2024 ovat haettavana. Apurahoja voidaan myöntää enintään 50 000 EUR, josta rahoitetaan tyypillisesti useita hankkeita.

Yhdistys rahoittaa erityisesti hankkeita, jotka edistävät viljelyyn otettujen turvemaiden maatalouskäyttöä, soiden kasviperäisten raaka-aineiden jalostamista sekä turpeen ja sammalen hyödyntämistä ammatti- ja harrasteviljelyssä ilmastoa ja muuta ympäristöä hyödyttävällä tavalla. Rahoitettavat hankkeet voivat sisältää myös stipendejä ja matka- avustuksia yksityisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.

Apurahahakemukset pyydetään lähettämään viimeistään torstaihin 30. marraskuuta 2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen asko.simojoki@suoviljelysyhdistys.fi

Rahoitushakemukset ovat vapaamuotoisia. Niistä on selvittävä vähintään seuraavat seikat: Hakija, tutkimus­ ja/tai matkasuunnitelma, rahoitussuunnitelma, päähakijan lyhyt CV ja hankkeeseen mahdollisesti liittyvät muut tutkijat ja yhteistyötahot. Useavuotisten hankkeiden jatkorahoitukseen lähetetään vuosittain hakemus, joissa selostetaan hankkeen edistyminen ja uuden tutkimusvuoden tutkimussuunnitelman täydennetty kuvaus. Rahoitettavista hankkeista tai matkarahoituksista on toimitettava selostukset hankkeen päättymisvuoden jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Hakemukset käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa joulukuussa 2023.