Apurahaohjeet

Suoviljelysyhdistyksen tutkimusapurahat seuraavalle kalenterivuodelle ovat haettavana 15. marraskuuta mennessä. Yhdistys rahoittaa erityisesti hankkeita, jotka tähtäävät turvemaiden viljelyn ja muun käytön haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn. Rahoitettavat hankkeet voivat sisältää myös opinnäytetöitä sekä matkoja tieteellisiin kokouksiin.

Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään 15.11. sähköpostilla osoitteeseen <raimojsopo@gmail.com>. Ne käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa joulukuussa.

Rahoitushakemukset ovat vapaamuotoisia. Niistä on selvittävä vähintään seuraavat seikat: Hakija, tutkimus­ ja/tai matkasuunnitelma, rahoitussuunnitelma, päähakijan lyhyt CV ja hankkeeseen mahdollisesti liittyvät muut tutkijat ja yhteistyötahot. Useavuotisten hankkeiden jatkorahoitukseen lähetetään vuosittain hakemus, joissa selostetaan hankkeen edistyminen ja uuden tutkimusvuoden tutkimussuunnitelman täydennetty kuvaus. Rahoitettavista hankkeista tai matkarahoituksista on toimitettava selostukset hankkeen päättymisvuoden jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Hakemukset käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 13. joulukuuta 2022.

Suoviljelysyhdistyksen apurahapäätös vuodelle 2023

Suoviljelysyhdistyksen johtokunta päätti 13.12.2022 pitämässään kokouksessa jakaa vuodelle 2023 apurahoja yhteensä 29 500 € seuraaville hankkeille:

FT Jouni Kauhanen (Itä-Suomen yliopisto). Lääninagronomi Andreas Theodor Europaeuksen (1836-1912) elämänkerran tutkimus- ja kirjoitustyöhön. 4 500 €.

FT Maarit Liimatainen (Luonnonvarakeskus). Ojitettujen turvemaiden ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet hillitä haitallisia vaikutuksia. 10 000 €.

Tutkimusprofessori Kristiina Lång (Luonnonvarakeskus). Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla (Vesihiisi). 15 000 €.

Vuonna 2023 yhdistys rahoittaa ensisijaisesti hankkeita, joilla haetaan ratkaisuja suopeltojen viljelystä aiheutuviin ympäristöhaittoihin. Apurahaa haettiin kaikkiaan viiteen hankkeeseen, ja hakemusten yhteissumma oli 49 549 €.