Toiminta ja tavoitteet

Suoviljelysyhdistys ry on perustettu vuonna1894 edistämään kasvinviljelyä soista raivatuilla pelloilla. Viime vuosikymmeninä tätä tarkoitusta on laajennettu käsittämään myös turpeen ja suolla kasvavan sammalen hyödyntäminen kasvien kasvatuksessa. Tätä tarkoitusperää varten yhdistykselle on aikojen kuluessa tullut maa­ ja kiinteistöomaisuutta tutkimus ja kehitystarkoitukseen. Tällä hetkellä näitä maa­ ja kiinteistöomaisuuksia ei käytetä omaan T&K­-tarkoituksiin, vaan kertyneellä varallisuudella ja sen tuotolla rahoitetaan suonviljelyä palvelevaa tutkimus­ ja kehitystoimintaa.

Hallituksen tiedotteita:

Suoviljelysyhdistyksen historiassa on avautunut uusi lehti. Viimeinenkin yhdistyksen omistuksessa ollut koeasema on myyty pois. Kauppakirja allekirjoitettiin ProAgrian Ylämyllyn toimistossa perjantaina 4.11.2022 klo 13 käynnistyneessä hyvähenkisessä tilaisuudessa. Ostaja Pekka Saloluoma on hakenut itselleen y-tunnuksen. Hänestä tulee alv-velvollinen maa-, metsä- ja kiinteistöalan yrittäjä. Uskomme, että entisen Karjalan koeaseman kiinteistöt tulevat olemaan hyvissä käsissä ja motivoituneessa hoidossa tulevina vuosina.