Toiminta ja tavoitteet

Suoviljelysyhdistys ry on perustettu vuonna 1894 edistämään kasvinviljelyä soista raivatuilla pelloilla. Viime vuosikymmeninä tätä tarkoitusta on laajennettu käsittämään myös turpeen ja suolla kasvavan sammalen hyödyntäminen kasvien kasvatuksessa. Tätä tarkoitusperää varten yhdistykselle on aikojen kuluessa tullut maa­ ja kiinteistöomaisuutta tutkimus ja kehitystarkoitukseen. Tällä hetkellä näitä maa­ ja kiinteistöomaisuuksia ei käytetä omaan T&K­-tarkoituksiin, vaan kertyneellä varallisuudella ja sen tuotolla rahoitetaan suonviljelyä palvelevaa tutkimus­ ja kehitystoimintaa.

Hallituksen tiedotteita:

Hallitus päätti 24.12.2023 myöntää apurahan seuraaville hankkeille vuodeksi 2024:

Pauliina Palonen: Kestävästi tuotettu kotimainen puutarhakarpalo. 22 000 EUR.

Jussi Ronkainen: Maanparannusaineiden vaikutus kasvihuonekaasujen tuottoon turvepeltojen maaperässä, sekä maaperän mikrobipopulaatioon. 7 500 EUR.

Niko Silvan: Rahkasammalbiomassan laatu ja taudinesto-ominaisuudet kasvihuonekasvatusta silmällä pitäen eri-ikäisillä korjuualueilla. 10 000 EUR.

Perttu Virkajärvi: Turvemaiden N- ja K- lannoituksen optimointi nurmiviljelyssä. 10 000 EUR.

Lisäksi hallitus päätti tukea erillisrahoituksella Olle Häggblomin hanketta Turvepeltoselvitys. 10 000 EUR.