Toiminta ja tavoitteet

Suoviljelysyhdistys ry on perustettu vuonna1894 edistämään kasvinviljelyä soista raivatuilla pelloilla. Viime vuosikymmeninä tätä tarkoitusta on laajennettu käsittämään myös turpeen ja suolla kasvavan sammalen hyödyntäminen kasvien kasvatuksessa. Tätä tarkoitusperää varten yhdistykselle on aikojen kuluessa tullut maa­ ja kiinteistöomaisuutta tutkimus ja kehitystarkoitukseen. Tällä hetkellä näitä maa­ ja kiinteistöomaisuuksia ei käytetä omaan T&K­-tarkoituksiin, vaan kertyneellä varallisuudella ja sen tuotolla rahoitetaan suonviljelyä palvelevaa tutkimus­ ja kehitystoimintaa.


TURVEMAA-SEMINAARI

Järjestäjät: SUOVILJELYSYHDISTYS JA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Aika: Keskiviikko 18.8.2021 klo 9:30-14:00

Paikka: Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Borealis rakennus, sali BOR100

OHJELMA

· 9:30-10 Aamukahvi (BOR 100 edessä)

· 10-10:20 Olli Reinikainen, Suoviljelysyhdistys: Maankäytön monet vaihtoehdot turvetuotannon jälkeen

· 10:20-10:40 Risto Tahvonen, Luke Piikkiö ja Suoviljelysyhdistys: Sammalen fungistaattisuus

· 10:40-11:00 Antti Kämäräinen, Helsingin yliopisto: Kasvualustasammalen vesitalous

· 11:00-11:20 Saara Lind, Luke Maaninka: Nurmen uudistamisen ajankohdan vaikutus turvepellon kasvihuonekaasutaseeseen - tutkimushankkeen esittely

· 11:20-11:30 keskustelu

· 11:30-12:30 Lounas (Metla-talo, Cafe Pepe)

· 12:30-12:50 Maarit Liimatainen, Luke Ruukki: Ojitettujen turvemaiden ympäristövaikutusten tutkimus Pohjois-Pohjanmaalla

· 12:50-13:10 Jussi Ronkainen, Itä-Suomen yliopisto: Maanparannusaineiden vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin ja mikrobipopulaation rakenteeseen turvepelloilla

· 13:10-13:30 Marja Maljanen, Itä-Suomen yliopisto: Pohjaveden tason ja turpeen ominaisuuksien vaikutus turvepellon kasvihuonekaasutaseisiin ja satoon– tutkimushankkeen esittely

· 13:30-14:00 loppukeskustelu

ILMOITTAUTUMISET: marja.maljanen@uef.fi