Toiminta ja tavoitteet

Suoviljelysyhdistys ry on perustettu vuonna1894 edistämään kasvinviljelyä soista raivatuilla pelloilla. Viime vuosikymmeninä tätä tarkoitusta on laajennettu käsittämään myös turpeen ja suolla kasvavan sammalen hyödyntäminen kasvien kasvatuksessa. Tätä tarkoitusperää varten yhdistykselle on aikojen kuluessa tullut maa­ ja kiinteistöomaisuutta tutkimus ja kehitystarkoitukseen. Tällä hetkellä näitä maa­ ja kiinteistöomaisuuksia ei käytetä omaan T&K­-tarkoituksiin, vaan kertyneellä varallisuudella ja sen tuotolla rahoitetaan suonviljelyä palvelevaa tutkimus­ ja kehitystoimintaa.

Hallituksen tiedotteita:

Yhdistyksen tutkimusapurahat vuodelle 2024 ovat haettavissa 30.11.2023 mennessä.

Yhdistys rahoittaa erityisesti hankkeita, jotka edistävät viljelyyn otettujen turvemaiden maatalouskäyttöä, soiden kasviperäisten raaka-aineiden jalostamista sekä turpeen ja sammalen hyödyntämistä ammatti- ja harrasteviljelyssä ilmastoa ja muuta ympäristöä hyödyttävällä tavalla. Rahoitettavat hankkeet voivat sisältää myös stipendejä ja matka-avustuksia yksityisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Katso tarkemmin kohta "APURAHAT".