Toiminta ja tavoitteet

Suoviljelysyhdistys ry on perustettu vuonna1894 edistämään kasvinviljelyä soista raivatuilla pelloilla. Viime vuosikymmeninä tätä tarkoitusta on laajennettu käsittämään myös turpeen ja suolla kasvavan sammalen hyödyntäminen kasvien kasvatuksessa. Tätä tarkoitusperää varten yhdistykselle on aikojen kuluessa tullut maa­ ja kiinteistöomaisuutta tutkimus ja kehitystarkoitukseen. Tällä hetkellä näitä maa­ ja kiinteistöomaisuuksia ei käytetä omaan T&K­-tarkoituksiin, vaan kertyneellä varallisuudella ja sen tuotolla rahoitetaan suonviljelyä palvelevaa tutkimus­ ja kehitystoimintaa.

Hallituksen tiedotteita:

Suoviljelysyhdistys ry:n 129. sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään torstaina 3. elokuuta 2023 Helsingin yliopiston Viikin kampuksen Infokeskuksessa osoitteessa Viikinkaari 11, Helsinki. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen uusien sääntöjen 10 § määräämät asiat.

Vuosikokouksen ohjelma: 14:30 Vuosikokouskahvit ja 15:00 Vuosikokous kokoushuoneessa 4024

Helsingin yliopiston suo -ja turvealan tutkimustoiminnan esittely 16:30. Tutkimustoimintaa esittelevät maatalousekonomian professori Timo Sipiläinen (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja taloustutkimus), puutarhatieteen vanhempi yliopistonlehtori Pauliina Palonen (karpalon tunneliviljely), puutarhatieteen väitöskirjatutkija Antti Kämäräinen (rahkasammalten vedenpidätysominaisuudet) sekä maaperä- ja ympäristötieteen yliopistonlehtori Asko Simojoki (SMEAR Agri-mittausasemat).