Jäsenet ja apurahat

Jäsenet

Suoviljelysyhdistys ry:n jäseniksi voivat liittyä alan tutkimuksesta ja sen tuloksista kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Johtokunta hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet. Yhdistys toivottaa jäsenyyteen lämpimästi tervetulleiksi muutkin kuin perinteisissä maataloudellisissa tutkimuslaitoksissa työskentelevät henkilöt. Yhdistys ei kanna jäsenmaksua.

Tällä hetkellä jäseniä on noin 50. Kun soiden viljelyn kehittäminen ja siihen liittyvä tutkimus­ ja valistustoiminta oli hyvin ajankohtaista 1920-­luvulla, jäseniä oli yli 1000.

Apurahaohjeet

Yhdistyksen omaisuuden tuotoista jaetaan apurahoja vuosittain 20000–­40000 €. Yhdistys rahoittaa tutkimus-­ ja kehitystoimintaa, jolla edistetään soiden kestävää käyttöä maa-­ ja puutarhataloudessa. T&K­toiminnan lisäksi seura voi jakaa matka-­apurahoja kongresseihin ja seminaareihin, joissa käsitellään soiden ja turpeen käyttöön liittyviä asioita.

T&K-­apurahoja jaetaan vuosittain 2­–6 kpl. Yksittäisten apurahojen vuosittaiset suuruudet vaihtelevat 5000 – 20000 € aiheen ja seuran rahoitustilanteen mukaisesti. Yhteen T&K­-hankkeeseen voidaan hakea rahoitusta 1–­3 vuodelle, mutta rahoituspäätökset tehdään vain yhdelle vuodelle kerrallaan. Matka-apurahat ovat tyypillisesti 500­–2000 €.

Rahoitushakemukset lähetetään vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä seuran toiminnanjohtajalle. Rahoitushakemukset ovat vapaamuotoisia. Niistä on selvittävä vähintään seuraavat seikat: Hakija, tutkimus­ ja/tai matkasuunnitelma, rahoitussuunnitelma, päähakijan lyhyt CV ja hankkeeseen mahdollisesti liittyvät muut tutkijat ja yhteistyötahot. Useavuotisten hankkeiden jatkorahoitukseen lähetetään vuosittain hakemus, joissa selostetaan hankkeen edistyminen ja uuden tutkimusvuoden tutkimussuunnitelman täydennetty kuvaus. Rahoitettavista hankkeista tai matkarahoituksista on toimitettava selostukset hankkeen päättymisvuoden jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Apurahat vuonna 2020

Suoviljelysyhdistyksen tutkimusapurahat vuodelle 2020 ovat nyt haettavana. Ensi vuonna yhdistys rahoittaa erityisesti hankkeita, jotka tähtäävät turvemaiden viljelyn ja muun käytön haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn. Rahoitettavat hankkeet voivat sisältää myös opinnäytetöitä. Matka-apurahojen muodossa tuemme ensisijaisesti suomalaisen suoviljely- ja turvetutkimuksen tulosten esittelyä Tallinnassa kesällä 2020 järjestettävässä Kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressissa.
Apurahojen hakuaika päättyy 15.11.2019. Hakemukset käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 17.12.2019.


Suoviljelysyhdistyksen apurahat vuodelle 2020

Suoviljelysyhdistyksen johtokunta päätti 16.12.2019 pitämässään kokouksessa jakaa vuonna 2020 apurahoina yhteensä 47 100 euroa. Rahoitettavat hankkeet ovat:

Tutkimushankkeet:

Professori Björn Klöve (Oulun yliopisto) ja työryhmä. Suopeltojen hydrologia ja ainehuuhtoumat. 7 000 €.

MMM Antti Kämäräinen (Helsingin yliopisto). Väitöskirjatyön loppuun saattaminen. 5 500 €.

FT Maarit Liimatainen (Oulun yliopisto). Turvemaiden viljelyn ilmasto- ja vesistövaikutukset - voidaanko niitä hallita? 5 000 €.

Dosentti Hannu Marttila (Oulun yliopisto) ja työryhmä. Voidaanko peltojen vesitaloutta optimoida viljelyn ja kasvihuonekaasujen näkökulmista pohjoisissa olosuhteissa? 10 000 €.

MMT Niko Silvan (Luonnonvarakeskus). Rahkasammalbiomassan laatu kasvihuonekasvatusta silmällä pitäen eri-ikäisillä korjuualueilla. 13 000 €.

Matka-apurahat:

MMM Antti Kämäräinen (Helsingin yliopisto). Osallistuminen Kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressiin Tallinnassa 14.-20.6.2020. 1 100 €.

Apulaisprofessori Marja Maljanen (Itä-Suomen yliopisto). Osallistuminen Kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressiin Tallinnassa 14.-20.6.2020. 1 100 €

MMM Merja Myllys (Luonnonvarakeskus). Osallistuminen Kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressiin Tallinnassa 14.-20.6.2020. 1 100 €.

Tutkimusprofessori Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus). Osallistuminen Kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressiin Tallinnassa 14.-20.6.2020. 1 100 €.

MMT Niko Silvan (Luonnonvarakeskus). Osallistuminen Kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressiin Tallinnassa 14.-20.6.2020. 1 100 €.

MMT Liisa Särkkä (Luonnonvarakeskus). Osallistuminen Kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressiin Tallinnassa 14.-20.6.2020. 1 100 €.