Jäsenet

Suoviljelysyhdistys ry:n jäseniksi voivat liittyä alan tutkimuksesta ja sen tuloksista kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Johtokunta hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet. Yhdistys toivottaa jäsenyyteen lämpimästi tervetulleiksi muutkin kuin perinteisissä maataloudellisissa tutkimuslaitoksissa työskentelevät henkilöt. Yhdistys ei kanna jäsenmaksua.

Tällä hetkellä jäseniä on noin 50. Kun soiden viljelyn kehittäminen ja siihen liittyvä tutkimus­ ja valistustoiminta oli hyvin ajankohtaista 1920-­luvulla, jäseniä oli yli 1000.

Apurahaohjeet

Suoviljelysyhdistyksen tutkimusapurahat seuraavalle kalenterivuodelle ovat haettavana 15. marraskuuta mennessä. Yhdistys rahoittaa erityisesti hankkeita, jotka tähtäävät turvemaiden viljelyn ja muun käytön haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn. Rahoitettavat hankkeet voivat sisältää myös opinnäytetöitä sekä matkoja tieteellisiin kokouksiin.

Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään 15.11. sähköpostilla osoitteeseen <raimojsopo@gmail.com>. Ne käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa joulukuussa.

Rahoitushakemukset ovat vapaamuotoisia. Niistä on selvittävä vähintään seuraavat seikat: Hakija, tutkimus­ ja/tai matkasuunnitelma, rahoitussuunnitelma, päähakijan lyhyt CV ja hankkeeseen mahdollisesti liittyvät muut tutkijat ja yhteistyötahot. Useavuotisten hankkeiden jatkorahoitukseen lähetetään vuosittain hakemus, joissa selostetaan hankkeen edistyminen ja uuden tutkimusvuoden tutkimussuunnitelman täydennetty kuvaus. Rahoitettavista hankkeista tai matkarahoituksista on toimitettava selostukset hankkeen päättymisvuoden jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Suoviljelysyhdistyksen johtokunta on päättänyt jakaa vuodelle 2022 apurahoja yhteensä 40 000 € seuraaville hankkeille:

MMT Janne Helin (Luonnonvarakeskus). Mallitarkastelu kustannustehokkuuden kannalta kriittisistä turvepeltojen viljelytekijöistä sadon taloudellisen arvon, vesistökuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. 15 000 €.

FT Maarit Liimatainen (Luonnonvarakeskus): Ojitettujen turvemaiden ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet hillitä haitallisia vaikutuksia. 10 000 €.

Tutkimusprofessori Kristiina Lång (Luonnonvarakeskus). Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla (Vesihiisi). 15 000 €.