Jäsenet ja apurahat

Jäsenet

Suoviljelysyhdistys ry:n jäseniksi voivat liittyä alan tutkimuksesta ja sen tuloksista kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Johtokunta hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet. Yhdistys toivottaa jäsenyyteen lämpimästi tervetulleiksi muutkin kuin perinteisissä maataloudellisissa tutkimuslaitoksissa työskentelevät henkilöt. Yhdistys ei kanna jäsenmaksua.

Tällä hetkellä jäseniä on noin 50. Kun soiden viljelyn kehittäminen ja siihen liittyvä tutkimus­ ja valistustoiminta oli hyvin ajankohtaista 1920-­luvulla, jäseniä oli yli 1000. 

Apurahaohjeet

Yhdistyksen omaisuuden tuotoista jaetaan apurahoja vuosittain 20000–­40000 €. Yhdistys rahoittaa tutkimus-­ ja kehitystoimintaa, jolla edistetään soiden kestävää käyttöä maa-­ ja puutarhataloudessa. T&K­toiminnan lisäksi seura voi jakaa matka-­apurahoja kongresseihin ja seminaareihin, joissa käsitellään soiden ja turpeen käyttöön liittyviä asioita.

T&K-­apurahoja jaetaan vuosittain 2­–6 kpl. Yksittäisten apurahojen vuosittaiset suuruudet vaihtelevat 5000 – 20000 € aiheen ja seuran rahoitustilanteen mukaisesti. Yhteen T&K­-hankkeeseen voidaan hakea rahoitusta 1–­3 vuodelle, mutta rahoituspäätökset tehdään vain yhdelle vuodelle kerrallaan. Matka-apurahat ovat tyypillisesti 500­–2000 €.

Rahoitushakemukset lähetetään vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä seuran toiminnanjohtajalle. Rahoitushakemukset ovat vapaamuotoisia. Niistä on selvittävä vähintään seuraavat seikat: Hakija, tutkimus­ ja/tai matkasuunnitelma, rahoitussuunnitelma, päähakijan lyhyt CV ja hankkeeseen mahdollisesti liittyvät muut tutkijat ja yhteistyötahot. Useavuotisten hankkeiden jatkorahoitukseen lähetetään vuosittain hakemus, joissa selostetaan hankkeen edistyminen ja uuden tutkimusvuoden tutkimussuunnitelman täydennetty kuvaus. Rahoitettavista hankkeista tai matkarahoituksista on toimitettava selostukset hankkeen päättymisvuoden jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.