Jäsenet

Suoviljelysyhdistys ry:n jäseniksi voivat liittyä alan tutkimuksesta ja sen tuloksista kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Johtokunta hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet. Yhdistys toivottaa jäsenyyteen lämpimästi tervetulleiksi muutkin kuin perinteisissä maataloudellisissa tutkimuslaitoksissa työskentelevät henkilöt. Yhdistys ei kanna jäsenmaksua.

Tällä hetkellä jäseniä on noin 50. Kun soiden viljelyn kehittäminen ja siihen liittyvä tutkimus­ ja valistustoiminta oli hyvin ajankohtaista 1920-­luvulla, jäseniä oli yli 1000.